KOMPLEKSOWO PODCHODZIMY DO TOWARÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO KATEGORII TRZECIEJ

 

        

Transport towarów pochodzenia zwierzęcego KAT. III to nasza specjalność

       Magazynujemy towary pochodzenia               zwierzęcego KAT. III 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE

"TRANSWIT" S.C.

Beata i Witold Chudzyńscy

96-512 Młodzieszyn Mistrzewice 19B

NIP 837-16-25-626 

tel +48 468616508

mail: biuro@witextrans.pl

USŁUGI TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE

"WITEX"

Witold Chudzyński

96-512 Młodzieszyn Mistrzewice 19B

NIP 837-16-25-626

tel +48 468616508

mail: biuro@witextrans.pl