Wybierz język:

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Państwa danych jest Przedsiębiorstwo Usługowe "TRANSWIT" s.c Beata i Witold Chudzyńscy,  z siedzibą w Mistrzewicach, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: PL 837-16-25-626, REGON: 017372346. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu   e-mail: biuro@witextrans.pl  Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE „TRANSWIT” s.c. Beata i Witold Chudzyńscy, Mistrzewice 19B, 96-512 Młodzieszyn.

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych); posiadacie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możecie Państwo skontaktować się z biurem Mistrzewice 19B, 96-512 Młodzieszyn, lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@witextrans.pl . Macie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE „TRANSWIT” s.c. Beata i Witold Chudzyńscy  w ramach zawieranych z Państwem umów.

Zasady firmy

Jakość
Profesjonalizm
Rzetelność
Standard
Trwałość