Wybierz język:

Transport art. spożywczych i pozostałych

Transport artykułów spożywczych i pozostałych (cysterny, silosy, mroźnie/chłodnie i plandeki).

Dysponujemy nowoczesną flotą umożliwiającą transport  zarówno w kraju jak i za granicą wszystkich artykułów spożywczych i pozostałych towarów z wyłączeniem przewozu materiałów niebezpiecznych podlegających pod ADR. Profesjonalnie przeszkoleni kierowcy  zapewniają: terminowość,  bezpieczeństwo i właściwe warunki transportu powierzonych nam towarów. 
Każda ciężarówka jest monitorowana systemem GPS. Przewożone ładunki w transporcie międzynarodowym są ubezpieczone na kwotę 300 000 EUR.

Wszyscy kierowcy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę:

  1. podlegają systematycznym szkoleniom, w tym m. innymi  z zakresu Rozporządzenia (WE) 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15-03-2006r., przepisów BHP i ppoż. oraz systemu HACCP.
  2. pozostają  w zgodzie z prawem i innymi regulacjami (także celnymi) obowiązującymi w danym czasie na terenie kraju ich działania.

 

Szczegółowe informacje na temat transportu  uzyskają Państwo pod nr telefonu:

Tel. +48 46 8616508

E-mail: 

 

Zasady firmy

Jakość
Profesjonalizm
Rzetelność
Standard
Trwałość