Wybierz język:

Transport surowców kat. 3 w cysternach

Przewóz surowców kat. 3 (np. krew, jelita, tłuszcze inne materiały płynne), wymagających dodatkowej izolacji termicznej, kontroli i stabilizacji temperatury.

Jakość naszych środków transportu zapewnia utrzymanie najwyższego standardu przewożonych surowców.

Pełen nadzór nad czystością i higieną cystern, oraz świadomość wymagań, jakie muszą spełniać cysterny przewożące wymagające towary, pozwala nam wziąć pełną odpowiedzialność za powierzone nam surowce.

Silosy spełniają wszelkie wymagania określone dla transportu mączek mięsno-kostnych kat.3 z przeznaczeniem na karmę dla zwierząt.

Oferujemy Państwu pełną usługę transportową surowców kategorii 3 w cysternach. Organizacja firmy, flota i dobrze wyszkoleni kierowcy zapewnią, że jesteśmy w stanie przewieźć Państwa towar bezpiecznie, w odpowiednich warunkach i na czas.

Każda ciężarówka jest monitorowana systemem GPS. Przewożone ładunki w transporcie międzynarodowym są ubezpieczone na kwotę 300 000 EUR.

Wszyscy kierowcy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę:

  1. podlegają systematycznym szkoleniom, w tym m. innymi  z zakresu Rozporządzenia (WE) 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15-03-2006r., przepisów BHP i ppoż. oraz systemu HACCP.
  2. pozostają  w zgodzie z prawem i innymi regulacjami (także celnymi) obowiązującymi w danym czasie na terenie kraju ich działania.

 

Szczegółowe informacje na temat transportu uzyskają Państwo pod nr telefonu:

Tel. +48 46 8616508

E-mail: 

Zasady firmy

Jakość
Profesjonalizm
Rzetelność
Standard
Trwałość